Cysylltwch

Gyrru Neges

11 + 11 =

Cwestiynau Cyffredin

Does gen i ddim syniad am y cyfryngau cymdeithasol. allwch chi helpu?!

Medraf eich helpu o’r cychwyn cyntaf. Byddwn yn mynd yn ôl at yr hanfodion ar y platfformau cyfryngau cymdeithasol rydych am eu defnyddio ar gyfer eich busnes ac yn gweithio gyda’n gilydd i sicrhau bod gennych ddealltwriaeth drwyadl o’r hyn sy’n bosib!

Allwch chi redeg fy nghyfryngau cymdeithasol i mi?

Gallaf, rwy’n cynnig amrywiaeth o becynnau ar gyfer rheoli cyfryngau cymdeithasol. Os ydych chi’n credu bod hwn yn opsiwn rydych chi am edrych arno, yna cysylltwch a chawn sgwrs!

Dwi'n defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol, ond does gen i ddim strategaeth...

Yn dibynnu ar faint eich busnes, nid yw hyn bob amser yn beth *drwg*, ond byddwn i’n argymell gosod rhyw fath o strategaeth yn ei lle! Nid yw pob strategaeth yn addas ar gyfer pob busnes, felly gweithiwch gyda mi i ganfod yr un sy orau i chi.

A allwch chi fy helpu gyda fy mrand?

Dwi wrth fy modd gyda brandio! Dydw i ddim yn dylunio logos, ond yr hyn sydd orau gennyf yw sicrhau bod neges y brand yn cael ei gyfleu’n effeithiol. Nid eich logo yn unig yw’r brand, mae’n dôn y llais, yr iaith, y ffontiau, y lliwiau, yr arddull.

Dwi'n defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol yn aml, ond ydw i'n mynd ati y ffordd iawn?

Dyma, mae’n debyg, y cwestiwn mwyaf cyffredin i mi gael ei ofyn. Yn aml iawn, dydy pobl ddim yn siŵr os ydyn nhw’n defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol yn effeithiol. Gofynnwch i ‘ch hun, a ydy o’n gweithio i’ch busnes?

Ydych chi wedi gweld fy mlog?

Pa blatfform cyfryngau cymdeithasol?

Pa blatfform cyfryngau cymdeithasol?

Yn gynharach yn y mis, er bod ni ar gau i gleientiaid, aethom ati i dreulio'r wythnos yn gweithio ar nodau ein cwmni a’n busnes ni. Pan fyddwch chi mor brysur o wythnos i wythnos gyda chleientiaid, yn aml mae’n hawdd llaesu dwylo gyda’ch busnes’ch hun. Roeddem felly...

Gosod Nodau ar gyfer 2022

Gosod Nodau ar gyfer 2022

Yr wythnos diwethaf, er ein bod ar gau i gleientiaid, cawsom wythnos wedi'i neilltuo dim ond i'r busnes ei hun. Mae'n haeddu rhywfaint o faldod. Mor hawdd yw canolbwyntio ar waith eraill trwy’r flwyddyn ar draul diweddaru gwefannau, neu weithio ar eich busnes eich...

Cynllunio eich cynnwys Cyfryngau Cymdeithasol ymlaen llaw

Cynllunio eich cynnwys Cyfryngau Cymdeithasol ymlaen llaw

Mae cadw fyny â phostio ar eich platfformau cyfryngau cymdeithasol yn tipyn o gamp. Yn ogystal, os ydych chi ar nifer o blatfformau gall fod yn anodd ymdopi gyda phopeth arall sydd angen i chi ei wneud. Dros y blynyddoedd dwi wedi defnyddio amryw o 'dechnegau'...