Helo, fi yw Kerry

Rwy’n helpu busnesau fel chi teimlo’n hyderus hefo’i farchnata digidol.

Mae marchnata digidol yn fwy na dim ond post Facebook.

Gadewch i ni fynd i’r afael â beth yw eich nodau, pwy yw eich cynulleidfa a sut i greu cynnwys gwych a fydd yn eich helpu i deimlo’n hyderus gyda’ch marchnata.

Fel tiwtor, model rôl a mentor busnes – rydw i yma i’ch helpu chi i ddod o hyd i’ch ffordd ym myd marchnata digidol. Ei dorri i lawr yn gamau syml, gyda dos o onestrwydd a chyngor ar hyd y ffordd.

Helo

Fi yw Kerry

Gadewch i mi eich helpu i ddeall pŵer cyfryngau digidol a chymdeithasol.

Dwi’n frwdfrydig iawn dros fusnesau bach fel chi, ac i weld cyfryngau digidol a chymdeithasol yn cael eu defnyddio’n effeithiol er eich budd. Rydw i wedi bod yn gweithio gyda chleientiaid ar strategaethau cyfryngau cymdeithasol, ymgynghoriaeth marchnata digidol a mwy, ers dros 9 mlynedd.

Sut alla i helpu eich busnes chi?

Gwasanaethau

Yw hyn dwi’n cynnig

Ymgynghoriaeth ac Hyfforddiant Cyfryngau Cymdeithasol

Fy gwasanaethau mwyaf poblogaidd

Rwy’n darparu hyfforddiant ar gyfer llwyfannau cyfryngau cymdeithasol a strategaethau marchnata digidol ynghyd ag ymgynghoriaeth. Yn ystod 2022, bûm yn gweithio gyda Chyngor Gwynedd, Mentrau Iaith Cymru, Busnes Cymru a Phrifysgol Aberystwyth i ddarparu ystod o’r gwasanaethau poblogaidd hyn. Os hoffech gael hyfforddiant, ymgynghoriaeth neu awr bŵer, cysylltwch â mi.

Rheoli Cyfryngau Cymdeithasol

Yr hen faffryn

Rwyf wedi bod yn rheoli proffiliau cyfryngau cymdeithasol ar gyfer busnesau ers 2007. Gweithio gyda’ch nodau busnes a’ch cynulleidfa i wneud yn siŵr bod eich marchnata yn rhoi cyfle gwych i chi drosi’r cwsmeriaid holl bwysig hynny. Ardystiedig hefo Meta Blueprint.

Dylunio a Datblygu Gwefannau

Y bara a menyn o unrhyw fusnes

Dylunio a datblygu gwefannau yw’r man cychwynnodd fy nghwmni yn 2013, ac er fy mod yn angerddol am y cyfryngau cymdeithasol a’r cyfleoedd y mae’n eu cyflwyno, mae angen presenoldeb gwefan cryf ar bob busnes hefyd.

Eisiau pâr ychwanegol o lygaid ar eich gwefan? Rwy’n darparu archwiliadau, yn ogystal â dylunio a datblygu gwefannau.

Yr hwn dwi’n ‘neud

Helpu i chi deimlo’n hyderus gyda’ch strategaeth marchnata digidol. Edrych ar eich gwefan, marchnata cyfryngau cymdeithasol a mwy.

Mor hawdd a 1,2,3

Cwestiynau Cyffredin

Does gen i ddim syniad am y cyfryngau cymdeithasol. Allwch chi helpu?!

Medraf eich helpu o’r cychwyn cyntaf. Byddwn yn mynd yn ôl at yr hanfodion ar y platfformau cyfryngau cymdeithasol rydych am eu defnyddio ar gyfer eich busnes ac yn gweithio gyda’n gilydd i sicrhau bod gennych ddealltwriaeth drwyadl o’r hyn sy’n bosib!

Allwch chi redeg fy nghyfryngau cymdeithasol i mi?

Gallaf, rwy’n cynnig amrywiaeth o becynnau ar gyfer rheoli cyfryngau cymdeithasol. Os ydych chi’n credu bod hwn yn opsiwn rydych chi am edrych arno, yna cysylltwch a chawn sgwrs!

Dwi'n defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol, ond does gen i ddim strategaeth...

Yn dibynnu ar faint eich busnes, nid yw hyn bob amser yn beth *drwg*, ond byddwn i’n argymell gosod rhyw fath o strategaeth yn ei lle! Nid yw pob strategaeth yn addas ar gyfer pob busnes, felly gweithiwch gyda mi i ganfod yr un sy orau i chi.

A allwch chi fy helpu gyda fy mrand?

Dwi wrth fy modd gyda brandio! Dydw i ddim yn dylunio logos, ond yr hyn sydd orau gennyf yw sicrhau bod neges y brand yn cael ei gyfleu’n effeithiol. Nid eich logo yn unig yw’r brand, mae’n dôn y llais, yr iaith, y ffontiau, y lliwiau, yr arddull…

Dwi'n defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol yn aml, ond ydw i'n mynd ati y ffordd iawn?

Dyma, mae’n debyg, y cwestiwn mwyaf cyffredin i mi gael ei ofyn. Yn aml iawn, dydy pobl ddim yn siŵr os ydyn nhw’n defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol yn effeithiol. Gofynnwch i ‘ch hun, a ydy o’n gweithio i’ch busnes?

Marchnata’n Hawdd

"Thanks Kerry You are the first person to EVER get me excited, let alone interested, in Face Book and all it has to offer. I am actually looking forward to setting up and using it to sell my digital download children’s fun educational activities. The webinar was just the right length of time, relaxed and informative. I recognise and applaud an excellent presentation. You know your stuff, you’re fluent without droning on and I was interested until the end. I am over 60 and have suffered death by CPD in many forms so I know a goody when I hear it. Looking forward to the next one Kerry ."

Rozy Brooks

"I attended an introduction to Instagram workshop yesterday and learnt so much. A really well structured and focussed course - Thank you 🙂 . I have struggled with Insta for a few years and feel that I have now made a huge break through!"

Tamara Morris

"Kerry held an online workshop for our members on Latte & Live, it was all about getting to grips with Instagram. Members and I gained a wide knowledge on how to use the platform and Kerry was able to answer specific questions throughout. I was amazed at how much Kerry could fit into an hour, she certainly delivers a high-quality workshop. Thank you Kerry for your time and we look forward to your next workshop with us."

Jennifer Gilmour, Latte & Live

Cylchlythyr

Cofrestu ar gyfer newyddion misol

Gosod Nodau ar gyfer 2022
Gosod Nodau ar gyfer 2022

Yr wythnos diwethaf, er ein bod ar gau i gleientiaid, cawsom wythnos wedi'i neilltuo dim ond i'r busnes ei hun. Mae'n haeddu rhywfaint o faldod. Mor hawdd yw canolbwyntio ar waith eraill trwy’r flwyddyn ar draul diweddaru gwefannau, neu weithio ar eich busnes eich...

Pwy Dwi Wedi

Gweithio Hefo yn Diweddar

Eisiau archebu apwyntiad?